FileBird - WordPress Media Library Folders

Đăng nhận xét
Phát triển một trang web có nghĩa là bạn sẽ thêm rất nhiều tệp phương tiện mới như hình ảnh, video, âm thanh, PDF, txt, docx, .ect vào cơ sở dữ liệu trang web của mình hàng ngày. Kết quả là, trang web của bạn sẽ phải lưu trữ hàng nghìn tệp. Trong cơ sở dữ liệu phương tiện WordPress mặc định, bạn không thể sắp xếp các tệp theo cách hợp lý và bạn ước mình có thể làm điều đó giống như những gì bạn làm với các tệp trong máy tính của mình, phải không? Khi bạn muốn tìm kiếm một tệp đã tải lên cụ thể trên trang web WordPress của mình, bạn không biết cách tìm nó?FileBird - WordPress Media Library Folders ra đời để giúp bạn vượt qua trở ngại. Plugin này cung cấp cho bạn khả năng dễ dàng tổ chức các tệp của bạn trong thư viện phương tiện của trang web của bạn. Với công cụ này trong tay, bạn có thể quản lý và sắp xếp hàng nghìn hình ảnh, âm thanh, video và các tệp khác trong thư viện phương tiện của mình.

Quản lý tệp trong WordPress chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Bạn có thể chỉ cần kéo và thả để tải lên hoặc di chuyển các tệp / thư mục. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian để đưa các tệp phương tiện của bạn vào đúng vị trí. Chế độ xem phân cấp các thư mục của bạn cũng sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc nhanh chóng tìm thấy các thư mục cụ thể chỉ trong nháy mắt.

-----
Demo & buy license: FileBird - WordPress Media Library Folders
Download source (Share): mediafoldersmanager46.zip

Related Posts

Đăng nhận xét

Subscribe Our Newsletter