Trái Đất có thể gồm 5 lớp chứ không phải 4 lớp như hiểu biết trước đây

Đăng nhận xét
Từ dữ liệu liên quan đến núi lửa và sóng địa chấn, từ xưa đến nay các nhà khoa học cho rằng cấu trúc của Trái đất gồm bốn lớp chính: lớp vỏ, lớp phủ, lõi ngoài và lõi trong.

Tuy nhiên, mới đây các nhà địa vật lý từ Đại học Quốc gia Australia đã thông báo về việc tìm ra bằng chứng cho thấy phần lõi bên trong của Trái Đất có thể là hai lớp riêng biệt. Điều này có nghĩa là, Trái đất có thể có 5, chứ không phải chỉ 4 lớp như hiểu biết trước đây.

Earth's crust

Nhóm nghiên cứu đã rà soát và đối sánh hàng nghìn mô hình của phần lõi trong với dữ liệu về thời gian sóng địa chấn di chuyển qua Trái Đất do Trung tâm Địa chấn Quốc tế thu thập quan sát trong nhiều thập kỷ.

Kết quả cho thấy có sự thay đổi cấu trúc của sắt, thứ ảnh hưởng đến thời gian sóng địa chấn truyền qua lõi. Joanne Stevenson, tác giả chính của nghiên cứu cho biết điều này cho thấy có thể Trái Đất đã trải qua hai sự kiện nguội lạnh riêng biệt.

Phát hiện mới này đã giúp giải thích được việc một số dữ liệu thực nghiệm nhất định không phù hợp với các mô hình hiện tại về cấu trúc hành tinh.


Dựa vào một số bằng chứng cho thấy các tinh thể sắt tạo nên phần lõi trong của hành tinh có các liên kết cấu trúc khác nhau, nhóm nghiên cứu tin rằng ở tận cùng của Trái Đất có sự hiện diện của một lớp nữa (lớp thứ 5).

Related Posts

Đăng nhận xét

Subscribe Our Newsletter