BeDrive - File Sharing and Cloud Storage

Đăng nhận xét
BeDrive cho phép bạn tạo trang web lưu trữ và chia sẻ tệp tự lưu trữ và chia sẻ tệp đầy đủ tính năng của riêng mình trong vài phút mà không cần bất kỳ kiến thức mã hóa hoặc quản lý máy chủ nào.

BeDrive - File Sharing and Cloud Storage

Khi truy cập trang đăng nhập trên trang demo, bạn sẽ được điền sẵn thông tin đăng nhập tài khoản quản trị viên. Lưu ý rằng các hành động phá hoại như xóa và chỉnh sửa bị vô hiệu hóa trên trang demo.
Tài khoản quản trị viên sẽ đặt lại mỗi giờ và được điền vào một số tệp mẫu.

Để kiểm tra một người dùng thông thường, hãy tạo một tài khoản mới bằng cách đăng ký trên trang demo.

-----
Download source (Share): bedrive_v2.2.6.zip

Related Posts

Đăng nhận xét

Subscribe Our Newsletter