Cera - Intranet Document Sharing, Community Knowledge Base & E-learning Theme

Đăng nhận xét
Tận dụng tối đa nền tảng mạng nội bộ hoặc mạng ngoại vi cho doanh nghiệp của bạn. In một vài bước.

Tạo một không gian làm việc được cá nhân hóa từ đầu cho bạn và công ty của bạn, nơi bạn có thể chia sẻ ý tưởng, tài liệu, sự kiện và hơn thế nữa.

Cera - Intranet Document Sharing, Community Knowledge Base & E-learning Theme

Xây dựng nền tảng extranet chuyên nghiệp của riêng bạn rất dễ dàng với ý tưởng và mong muốn của bạn.
  • Chia sẻ tài liệu, video, tập tin với các thành viên khác.
  • Thảo luận bằng tin nhắn riêng tư / công khai hoặc thông qua các nhóm và diễn đàn có tổ chức
  • Liệt kê các thành viên sau đây của công ty hoặc cộng đồng của bạn và để họ tương tác
  • Quản lý đăng ký với Paid Memberships Pro và kiếm tiền từ nền tảng của bạn với nội dung công khai hoặc riêng tư độc quyền.
Demo & buy license: Cera - Intranet & Community Theme
Download source (Share): cera117.zip

Related Posts

Đăng nhận xét

Subscribe Our Newsletter