Ăn thực phẩm hết 'date' có an toàn không?

Đăng nhận xét

Việc ăn thực phẩm hết ‘date’ đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng y tế. Trong thực tế, các nhãn đánh dấu trên sản phẩm không có nghĩa là sản phẩm đã không còn an toàn để sử dụng sau ngày đó.

Ăn thực phẩm hết ‘date’ có an toàn không?

“Best by” (tốt nhất trước ngày) chỉ ra thời điểm tốt nhất để sử dụng sản phẩm, tuy nhiên, sản phẩm có thể được sử dụng an toàn sau khi vượt qua ngày này.

“Sell by” (ngày bán) là ngày cuối cùng mà cửa hàng được phép bán sản phẩm, nhưng không có nghĩa là sản phẩm không còn an toàn để sử dụng sau ngày này.

“Sell by date” (ngày bán hàng hóa) chỉ ra ngày cuối cùng mà sản phẩm có thể được bán trong cửa hàng, tuy nhiên, sản phẩm có thể được sử dụng an toàn sau ngày này.

“Use by date” (ngày sử dụng) chỉ ra ngày cuối cùng mà sản phẩm được đảm bảo an toàn cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách. Sau ngày này, sản phẩm có thể trở nên nguy hiểm.

“Expiration date” (ngày hết hạn) chỉ ra ngày cuối cùng mà sản phẩm được đảm bảo an toàn và chất lượng. Sau ngày này, sản phẩm không nên được sử dụng.

Tuy nhiên, có một số sản phẩm nhạy cảm như thịt, đồ uống có cồn và sản phẩm đông lạnh cần được sử dụng trước ngày hết hạn để tránh nguy cơ mắc bệnh. Nếu sản phẩm trông bất thường hoặc có mùi hôi, nên bỏ đi.

Vì vậy, trả lời câu hỏi “Ăn thực phẩm hết ‘date’ có an toàn không?” phụ thuộc vào từng loại sản phẩm và ngày hết hạn của chúng. Việc sử dụng sản phẩm còn lại trên đĩa phụ thuộc vào khả năng của bạn để đánh giá tình trạng của chúng.

Related Posts

Đăng nhận xét

Subscribe Our Newsletter