Lagar – Winery Wine Shop

Lagar được xây dựng cho các nhà máy rượu vang, nhà sản xuất rượu vang, quán rượu vang, cửa hàng rượu vang, vườn nho và tất cả các doanh nghiệp liên quan đến rượu vang. Nó có thiết kế hướng đến mục đích và nó phù hợp với người dùng không có kỹ năng lập trình cũng như các nhà phát triển nâng cao.

Features:

  • Elementor – 11 Millions + Sites Built with It
  • WooCommerce
  • Excellent 5-Star Customer Support
  • Updates – Incredible Theme Updates That Make All The Difference
  • Simple One Click Demo Content Importer
  • Multi-Lingual/RTL Ready

—–
Demo & buy license: Lagar – Winery Wine Shop
Download source (Share):

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *