Categories
Khoa học

Lưu trữ ánh nắng mặt trời ở dạng lỏng, hạn sử dụng ước tính 18 năm

Hiện tại, các nhà khoa học mới chỉ thử nghiệm sản xuất lượng điện nhỏ 0,1 nW trên mô hình.