Categories
Công nghệ

Bên trong Apple M1 là một GPU cực kỳ kỳ quặc

Để có lời giải thích sâu hơn (và chính xác về mặt kỹ thuật) về kết xuất thỏ và cho các khám phá khác vào M1, hãy chắc chắn kiểm tra blog của Rosenzweig và trang web Asahi Linux.