Categories
Công nghệ

Các lỗ hổng an ninh mạng bạn cần giải quyết càng sớm càng tốt

Cross-site scripting (XSS) là một loại lỗ hổng bảo mật khác trong thiết kế website. Khi mã JavaScript được thêm vào một trang web, chúng có thể nhắm mục tiêu và giả mạo các tập lệnh máy khách, dẫn đến XSS.

Categories
Công nghệ

Cần những gì để giải quyết vấn đề bảo mật SaaS của bạn

Adaptive Shield cho phép bạn lọc và chia nhỏ dữ liệu theo ứng dụng, miền và khung tuân thủ.