archive hero image

# Binance

1 articles
Binance là một sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn cầu, cung cấp dịch vụ giao dịch với hàng trăm loại tiền điện tử khác nhau và hàng triệu người dùng trên toàn thế giới. Nó cung cấp một giao diện dễ sử dụng, an toàn và nhanh chóng cho việc giao dịch tiền điện tử và chuyển khoản với tốc độ cao. Ngoài ra, Binance cũng cung cấp dịch vụ về quản lý vốn, cho phép người dùng đầu tư vào các sản phẩm tài chính về tiền điện tử.