Categories
Kinh doanh

Stablecoin lớn thứ 3 thế giới ngừng phát hành

Cơ quan quản lý của Mỹ yêu cầu đơn vị vận hành BUSD tạm dừng đúc mới. Đồng stablecoin này vẫn tiếp tục lưu thông trên sàn giao dịch nhưng không thể tăng quy mô.