archive hero image

# Bitcoin

2 articles
Bitcoin là một loại tiền điện tử hoạt động như một phương tiện giao dịch trực tuyến, có thể sử dụng để mua hàng hoặc dịch vụ trên mạng. Nó được xây dựng trên công nghệ blockchain và được quản lý bằng một mạng lưới phân cấp toàn cầu. Bitcoin đầu tiên được phát hành vào năm 2009 bởi một người hoặc nhóm người sử dụng tên Satoshi Nakamoto.