Categories
Công nghệ

Mỹ nhắm các mỏ Bitcoin của Nga trong vòng trừng phạt mới

Nga có lợi thế so sánh trong khai thác tiền điện tử do tài nguyên năng lượng và khí hậu lạnh. Tuy nhiên, các công ty khai thác mỏ dựa vào thiết bị máy tính nhập khẩu và thanh toán fiat, khiến họ dễ bị trừng phạt