Categories
Kinh doanh

Làm thế nào để bán hàng khi chuỗi cung ứng bị phá vỡ?

Hãy đặt mình vào vị trí của họ và cố gắng hết sức để giảm bớt nỗi đau mà họ đang cảm thấy.