Categories
Khoa học

Dân đảo giúp cá nhà táng lạc đường bơi về biển

Chúng cũng là một trong những động vật có vú lặn sâu nhất thế giới, thường lặn xuống độ sâu 400 m bên dưới mặt nước. Cá nhà táng có thể nhịn thở tới 2 giờ.