Categories
Kinh doanh

Tại sao không ai nhấp vào quảng cáo của bạn?

Với rất nhiều quảng cáo hiện có, bạn cần thực sự nổi bật và bạn cần phải nổi bật theo cách khiến khách hàng thực hiện hành động mong muốn ngay lập tức.

Categories
Kinh doanh

Làm thế nào để viết một lời kêu gọi thúc đẩy doanh số bán hàng?

Ý tưởng cơ bản là trực tiếp, pithy, và cung cấp cho người đọc một phần thưởng cho việc gắn bó với việc đọc nội dung của bạn đến nay. Vì vậy, thêm CTA hiệu quả vào nội dung của bạn và làm cho nó mang lại nhiều chuyển đổi hơn bao giờ hết!