Categories
Đời sống

Sự độc lập về năng lượng của Trung Quốc duy trì trên 80%

NEA cho biết, công suất lắp đặt của sản xuất điện năng lượng tái tạo đã vượt quá 1,1 tỷ kW, chiếm 45,8% tổng công suất lắp đặt, tăng khoảng 14 điểm phần trăm so với năm 2014.