Categories
Sức khỏe

Cây dương xỉ lợi ít, hại nhiều

Những loại dương xỉ có thể dùng làm rau ăn thường mọc ở khu vực không bị ô nhiễm và được chứng minh không gây hại cho con người, song loại dương xỉ này có rất ít.