Categories
Đời sống

Trung Quốc chuẩn bị cho ‘đại dịch song sinh’ của bệnh cúm, COVID-19

Các biện pháp chống lại COVID-19 có thể làm giảm tiếp xúc với cúm, sau đó làm giảm khả năng miễn dịch thích ứng chống lại bệnh cúm trong dân số nói chung.