archive hero image

# ChatGPT

2 articles
ChatGPT là gì? Có tên viết tắt là Chat Generative Pre-training Transformer, ChatGPT là chatbot do OpenAI phát triển, ra mắt vào tháng 11/2022. ChatGPT được xây dựng dựa trên GPT-3.5, một dòng mô hình ngôn ngữ lớn của OpenAI, và được tinh chỉnh bằng cả kỹ thuật học tăng cường lẫn kỹ thuật học có giám sát. Nó sớm thu hút sự chú ý nhờ việc hồi đáp chi tiết và trả lời lưu loát trên nhiều lĩnh vực kiến thức khác nhau.