Categories
Công nghệ

Cơn sốt ChatGPT càn quét Trung Quốc

Theo SCMP, từ khóa ChatGPT nằm trong danh mục xu hướng trên các nền tảng xã hội như Weibo, Douyin, QQ… nhiều tuần qua. Nhiều người tìm cách sử dụng AI này để viết luận, xem công thức nấu ăn hay viết mã máy tính.

Categories
Công nghệ

ChatGPT gần như vượt qua kỳ thi cấp phép hành nghề y của Mỹ

Ở bài kiểm tra cấp phép chứng chỉ hành nghề y tại Mỹ, ChatGPT trả lời đúng 52,4-75% số câu hỏi trong 3 phần, trong khi ngưỡng vượt qua bài thi là 60%.