Categories
Xe hay

Bốn điều cần tránh khi mượn ôtô

Ngày nay ôtô gắn bó mật thiết với cuộc sống của chúng ta nhưng không phải nhà nào cũng có. Một khi có nhu cầu đi lại, chúng ta có thể mượn của bạn bè, người thân và trong quá trình mượn xe, có bốn điều cần tránh. Vi phạm luật giao thông Nếu lái […]