Categories
Công nghệ

Cisco phát hành bản cập nhật bảo mật lỗ hổng nghiêm trọng

Một lỗ hổng nghiêm trọng thứ ba là một trường hợp leo thang đặc quyền trong Cisco Virtualized Infrastructure Manager (CVE-2022-20732, điểm CVSS: 7,8) cho phép một kẻ tấn công địa phương được xác thực để leo thang các đặc quyền trên thiết bị. Nó đã được giải quyết trong phiên bản 4.2.2 của phần mềm.