Categories
Công nghệ

Biến thể Linux của Clop Ransomware được phát hiện

Tập tin ELF có chứa một thuật toán mã hóa lỗi, cho phép giải mã các tập tin được khoá mà không cần thanh toán khoản trả tiền.