Categories
Khoa học

Thử nghiệm thả muỗi biến đổi gene thành công

Nhóm nghiên cứu của Oxitec đã thu thập hơn 22.000 quả trứng từ bẫy và đem trở về phòng thí nghiệm để quan sát trứng nở.