Categories
Kinh doanh

Những điều nên và không nên làm khi copy bài viết

Bạn phải giữ cho nội dung đơn giản. Cân nhắc việc truyền tải thông điệp bằng càng ít từ càng tốt. Súc tích và ngắn gọn là dấu hiệu của các bản sao web hiệu quả. Ngôn ngữ của bạn nên đến điểm và ngắn gọn. Bạn nên sử dụng những từ có thể dễ dàng hiểu được bởi Joe trung bình.