Categories
Đời sống

Trung Quốc chuẩn bị cho ‘đại dịch song sinh’ của bệnh cúm, COVID-19

Các biện pháp chống lại COVID-19 có thể làm giảm tiếp xúc với cúm, sau đó làm giảm khả năng miễn dịch thích ứng chống lại bệnh cúm trong dân số nói chung.

Categories
Sức khỏe

Dinh dưỡng hỗ trợ tăng miễn dịch cho F0

Kể từ khi Covid-19 xuất hiện, các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng việc cung cấp vitamin C cho những người nhiễm virus có thể hỗ trợ phục hồi và cải thiện sức khỏe trong quá trình điều trị bệnh.