Categories
Công nghệ

GitHub thông báo về tính khả dụng rộng rãi của Các dự án

Các khả năng tự động hóa mới với mục tiêu cung cấp các trình kích hoạt tùy chỉnh, điều kiện và logic hành động để điều chỉnh dự án theo nhu cầu của người dùng.

Categories
Công nghệ

Các lỗ hổng an ninh mạng bạn cần giải quyết càng sớm càng tốt

Cross-site scripting (XSS) là một loại lỗ hổng bảo mật khác trong thiết kế website. Khi mã JavaScript được thêm vào một trang web, chúng có thể nhắm mục tiêu và giả mạo các tập lệnh máy khách, dẫn đến XSS.