Categories
Công nghệ

GitHub thông báo về tính khả dụng rộng rãi của Các dự án

Các khả năng tự động hóa mới với mục tiêu cung cấp các trình kích hoạt tùy chỉnh, điều kiện và logic hành động để điều chỉnh dự án theo nhu cầu của người dùng.