Categories
Khoa học

Hồ Sawa ở Irag rộng hơn 5 km2 biến thành ao nhỏ.

Mưa ở Samawah hoặc khu vực gần hồ đạt tỷ lệ rất thấp và chỉ đạt 30% mức trung bình chung hàng năm, điều này đã làm giảm mực nước ngầm. Nhiệt độ tăng cũng khiến nước bốc hơi nhiều hơn.