Categories
Kinh doanh

Anh tránh suy thoái bằng biên độ hẹp nhất trong các cuộc đình công.

Vương quốc Anh đã tránh được suy thoái kinh tế vào năm ngoái nhờ tỷ suất lợi nhuận thấp nhất sau cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và hành động công nghiệp tấn công nền kinh tế trong tháng 12.