Categories
Kinh doanh

Nga bỏ đồng Euro, chỉ giữ Nhân Dân Tệ và vàng trong Quỹ tài sản

Nó không chỉ có nghĩa là sự thay đổi mạnh mẽ đối với cấu trúc dự trữ chủ quyền của Nga như một cường quốc chiến lược, mà còn trực tiếp thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ lên một cấp độ cao hơn, các nhà phân tích tuyên bố, lưu ý rằng động thái như vậy cũng sẽ dẫn đến việc phi đô la hóa hơn nữa.