Categories
Công nghệ

Điều gì đã từng xảy ra với Yahoo! Messenger?

Một sự trở lại khác dường như không có khả năng xảy ra đối với Yahoo! Messenger, nhưng nhiều người vẫn nhớ nó như là ứng dụng đầu tiên mang lại cho họ trải nghiệm tương tự như các ứng dụng nhắn tin hiện đại.