Categories
Kinh doanh

Làm thế nào để nội dung dẫn dắt sản phẩm tăng tối đa hóa tỉ lệ ROI

Điều gì đã sai với chiến lược ban đầu của chúng tôi – và rất nhiều chiến lược nội dung mà tôi thấy ngày hôm nay? Chúng có nhiều thông tin, nhưng chúng thiếu kết nối với những gì nhà xuất bản đang bán.