Categories
Khoa học

Loài hoa bị tuyệt chủng 40 năm tái xuất tại Ecuador

Việc khám phá lại loài hoa này cho thấy rằng không quá muộn để phát hiện những điều mới ngay cả trong những trường hợp xấu nhất, trong môi trường đa dạng sinh học bị thu hẹp và suy giảm