Categories
Đời sống

Ảnh hưởng chiến sự tới kinh tế Ukraine

Với khu vực Trung Âu, bao gồm Bulgaria, Croatia, Hungary, Ba Lan và Romania, GDP năm 2022 sẽ giảm từ 4,7% xuống 3,5% do dòng người tị nạn, sự leo thang của giá cả hàng hoá cùng sự suy giảm niềm tin tác động đến nhu cầu tiêu dùng.