Categories
Công nghệ

Xu hướng điện toán đám mây vào năm 2022

Điện toán đám mây dự kiến sẽ thúc đẩy tái thiết kế công nghệ và đánh dấu dấu ấn của nó trên cả lĩnh vực tiêu dùng và doanh nghiệp.

Categories
Đời sống

Cắt giảm chi tiêu thông minh để vẫn sống thoải mái

Các ví điện tử và thẻ ngân hàng đều ghi lại những khoản giao dịch. Ngoài ra, hãy giữ tất cả hóa đơn để đảm bảo không bỏ sót khoản nào.