Categories
Kinh doanh

Bài đăng Doanh nghiệp Google vẫn còn quan trọng không?

Google Business Posts là một công cụ quan trọng trong chiến lược tiếp thị số của doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp tạo một hồ sơ trên Google Maps, tăng khả năng xuất hiện trên tìm kiếm địa phương và cải thiện khả năng tiếp cận với khách hàng tiềm năng trong khu vực địa phương. Bài đăng trên Hồ sơ Doanh nghiệp Google giúp xây dựng một danh tiếng tích cực và tăng tính minh bạch trong mắt khách hàng chưa quen biết với doanh nghiệp của bạn. Việc sử dụng Google Business Posts để tạo nội dung địa phương cũng giúp tăng tính độc đáo và giúp doanh nghiệp tăng khả năng xuất hiện trên tìm kiếm địa phương.