Categories
Công nghệ

Cửa hàng Google Play cấm ứng dụng ghi âm cuộc gọi

Bởi vì chính sách của Google chỉ ảnh hưởng đến các ứng dụng cửa hàng Play, nó sẽ làm rất ít để ngăn chặn bất kỳ phần mềm độc hại nào muốn ghi lại các cuộc gọi, điều này sẽ có những con đường tấn công khác.