Categories
Đời sống

Đá ‘phong ấn cửu vĩ hồ’ ở Nhật Bản vỡ đôi

Truyền thuyết nói rằng nếu ai đó chạm tay vào viên đá, họ sẽ chết. Do đó, nó được đặt tên là “hòn đá chết chóc”.