Categories
Công nghệ

Cách sử dụng iPad làm màn hình thứ hai cho iMac của bạn

Máy Mac của bạn cũng sẽ cần phải là một mô hình gần đây. Mặc dù Apple Sidecar có chức năng với MacBook Pro, MacBook, MacBook Air, iMac, iMac Pro, Mac mini, v.v., nhưng các mẫu tương thích lâu đời nhất là năm 2016 trở lên. Để có danh sách đầy đủ các thiết bị tương thích, hãy tham khảo thông tin yêu cầu hệ thống Sidecar của Apple.