Categories
Công nghệ

Top 6 điều cần biết về IoT trong lĩnh vực y tế

Một lĩnh vực đã chứng kiến ứng dụng ngày càng tăng của IoT là y học và xu hướng này đã tạo ra một loạt các cuộc trò chuyện, khả năng và sự không chắc chắn. Mặc dù nhiều điều đã được nói về cách IoT đang cách mạng hóa lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nhưng vẫn còn một số khoảng trống cho các góc độ khác đối với các cuộc thảo luận này.