Categories
Công nghệ

3 cách kiểm soát kênh dữ liệu tốt nhất

Nếu phân tích của bạn cho thấy độ chính xác 95% khi lần đầu tiên được thực hiện, nhưng giảm xuống còn 80% theo thời gian, việc kiểm tra lại dữ liệu bạn đang sử dụng và hiệu chỉnh lại kênh dữ liệu là hợp lý.