Categories
Kinh doanh

Cuộc chiến thanh toán khí đốt của Nga và EU

Ngân hàng này sẽ mở hai tài khoản cho mỗi người mua, một tài khoản bằng ngoại tệ và một tài khoản bằng đồng ruble. Người mua sẽ thanh toán bằng ngoại tệ và ủy quyền cho ngân hàng bán loại tiền đó lấy ruble, được đặt trong tài khoản thứ hai dùng cho việc trả tiền khí đốt.