Categories
Khoa học

Ai Cập khai quật ‘kho báu’ xác ướp 2.500 năm

Chính phủ Ai Cập đang hy vọng một loạt các khám phá khảo cổ học gần đây sẽ giúp hồi sinh ngành du lịch của đất nước, mang lại nguồn ngoại tệ và tạo ra nhiều việc làm mới.