Categories
Đời sống

‘Lý thuyết cọng rơm’ và quy luật cuộc sống

Điều đáng tiếc nhất trong cuộc sống là xung quanh bạn thiếu những người năng nổ, không có tầm nhìn xa trông rộng, khiến cuộc sống của bạn trở nên bình thường và lu mờ.