Categories
Công nghệ

Những điểm chuẩn đầu tiên của chip M2 sắp tới của Apple

Điều đáng chú ý là GeekBench không phải là tiêu chuẩn tốt nhất để đánh giá hiệu suất trong thế giới thực. Bạn có thể kiểm tra đánh giá của chúng tôi về M1 Pro để xem nó hoạt động tốt như thế nào trên nhiều ứng dụng và thậm chí cả trò chơi.