Categories
Công nghệ

Cách sử dụng iPad làm màn hình thứ hai cho iMac của bạn

Máy Mac của bạn cũng sẽ cần phải là một mô hình gần đây. Mặc dù Apple Sidecar có chức năng với MacBook Pro, MacBook, MacBook Air, iMac, iMac Pro, Mac mini, v.v., nhưng các mẫu tương thích lâu đời nhất là năm 2016 trở lên. Để có danh sách đầy đủ các thiết bị tương thích, hãy tham khảo thông tin yêu cầu hệ thống Sidecar của Apple.

Categories
Công nghệ

Những điểm chuẩn đầu tiên của chip M2 sắp tới của Apple

Điều đáng chú ý là GeekBench không phải là tiêu chuẩn tốt nhất để đánh giá hiệu suất trong thế giới thực. Bạn có thể kiểm tra đánh giá của chúng tôi về M1 Pro để xem nó hoạt động tốt như thế nào trên nhiều ứng dụng và thậm chí cả trò chơi.