Categories
Khoa học

Nhà kính năng lượng mặt trời không thải khí độc hại

Phiên bản Nhà kính Năng lượng mặt trời thực tế sẽ có diện tích khoảng 150 m2 và cao 8,8 m – lớn gấp 10 lần so với nguyên mẫu thử nghiệm – vì mục tiêu cuối cùng của Guallart là xây dựng những cộng đồng có thể tự trồng thực phẩm và sản xuất năng lượng.