Categories
Công nghệ

Phần mềm nghe tiếng bàn phím cơ đoán ra phím nào đã được gõ

Theo Gerganov, Keytap3 hoạt động bằng cách nhóm các tổ hợp phím được phát hiện dựa trên sự giống nhau về âm thanh của chúng và sau đó sử dụng thông tin thống kê về tần số của chữ cái n-gram trong ngôn ngữ được cho là của văn bản (ví dụ: tiếng Anh).