Categories
Đời sống

Nhà xuất bản Israel kể về Trung Quốc bằng tiếng Do Thái

Bạn không thể biết nhau một cách hoàn hảo, cũng không thể giống hệt nhau, nhưng bạn có thể có được rất nhiều cảm hứng bằng cách đọc giữa các dòng.