Categories
Công nghệ

Quá tải tại trung tâm sửa chữa Nintendo Switch Joy-Con

Sau khi phân tích bộ điều khiển của PlayStation 5 vào tháng 2, iFixit tuyên bố rằng vấn đề có thể bắt nguồn từ các biện pháp tiết kiệm chi phí từ ba công ty. Vẫn còn phải xem liệu quyết định đó có xứng đáng với chi phí của nhiều bộ điều khiển được sửa chữa và thay thế và các vụ kiện hay không.